فایل های دسته بندی فنی مهندسی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی نظام شهرسازی آمریکا

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 22 اسلاید قایل ویرایش میباشد.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حیوانات ترانس ژنیک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت حیوانات ترانس ژنیکفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 39پاورپوینت کامل و آماده ارائهقسمتی از متنانتقال ژن وحیوانات ترانس ژنیکچ: ترانس ژنروشی است برای وارد کردن DNAبیگانه یاخارجی به داخل ژن...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گیاه پسته

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت پستهفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 40پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرستتاريخچهارزش اقتصاديسطح زير كشتارزش غذاییگياه شناسي پستهو...قسمتی از متنتاريخچه :پسته گي...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بیماریهای ویروسی گیاهان جالیزی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بیماریهای ویروسی گیاهان جالیزیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 25پاورپوینت کامل و آماده ارائهقسمتی از متن1- ويروس پيچيدگي برگ چغندر روی جالیز Curly top virus (CTV)CTV ا ز لحاظ اقتصا...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بیماری بلاست برنج

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بیماری بلاست برنجفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 32پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:قسمتی از متنمقدمهپس از گندم ، برنج مهمترین محصول زراعی به حساب می آ ید و نقش مهمی درتغذیه...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنج ديم

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت برنج ديمفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 30پاورپوینت کامل و آماده ارائهقسمتی از متنمقدمهبرنج يكي از اصلي ترين منابع تامين نيازهاي غذايي انسان بوده كه پس از گندم مهمترين محصول زراعي محسو...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انواع بسته بندی گوشت

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت انواع بسته بندی گوشتفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 18پاورپوینت کامل و آماده ارائهقسمتی از متنمقدمهفرآورده های گوشتی یا گوشت ها ، طیور و ماهی ها ، طبقه بندی گسترده ای از محصولات غذایی اند ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اكولوژی گندم

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت اكولوژي گندمفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 22پاورپوینت کامل و آماده ارائهقسمتی از متنمقدمه و اهميت اقتصادي گندم:گندم معمولي (T.aestivum L.em.Tell) در محدوده وسيعي از شرايط آب و هو...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اکولوژی برنج

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت اکولوژی برنجفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 21پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:قسمتی از متنمقدمه،مبداء اوليه برنج:نام برنج از زبان هندي گرفته شده است كه به آن اريسي (Arisi) ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی