فایل های دسته بندی مواد و متالوژی - صفحه 1

پاورپوینت تولید آمونیاک

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت تولید آمونیاکفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 24پاورپوینت کامل و آماده ارائهقسمتی از متن:مقدمهبه علت گسترش کاربرهاي آمونياک امروزه نياز به يافتن روشهاي سنتزي متنوع احساس ميشود. انتخ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نانو ساختارها

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت نانو ساختارهافرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 62پاورپوینت کامل و آماده ارائهقسمتی از متن:نانوفناوری : علم طراحی، ساخت و استفاده از مواد نانوساختار است.مواد نانوساختار به دلیل خواص ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شیوه تزریق پلاستیک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شیوه تزریق پلاستیکفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 63پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمهتعریف پلاستیکانواع پلاستیک هاشکل دهی پلاستیکساختمان قالب های تزریق پلاستیکصفحات...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرم دهی و شکل دهی فلزات

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت فرم دهی و شکل دهی فلزاتفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 34پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:مبانی فرم دهی فلزاتخواص مواد درفرم دهی فلزاتتنش در فرم دهی فلزاتاثردما در فرم دهی فل...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرآیند کشش سیم و لوله

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت فرآیند کشش سیم و لولهفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 64پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمهکشش سیم و مفتولمیز کشش مفتولمقطع داخلی یک نوع قالب کشش مخروطیدستگاه کشش سیمعیو...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شکل دهی فلزات

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شکل دهی فلزاتفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 32پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:شکل دادنشکل دادن نوردي پيوستهکشيدنشکل دادن با بستر لاستیکیمارفرمینگهیدرو فرمشکل دادن هیدر...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تئوری شکست و خستگی فلزات

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت تئوری شکست و خستگی فلزاتفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 30پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:تئوری شکستچرخه های تنشخصوصیات ساختاری خستگیاثر سطح و خستگیاثر متغیرهای متالور...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تقسیم بندی مواد مهندسی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تقسیم بندی مواد مهندسیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 17پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:فلزاتپلیمرهاسرامیکهامواد مرکب

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تجزیه تحلیل پوشش های PVD

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل پوشش های PVDفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 37پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمهمزایای ایجاد لایه های سطحی روی قطعاتانواع روشش های پوشش دهی سطحPvdپوشش دهی ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی