فایل های دسته بندی کشاورزی - صفحه 1

پاورپوینت گیاه پسته

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت پستهفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 40پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرستتاريخچهارزش اقتصاديسطح زير كشتارزش غذاییگياه شناسي پستهو...قسمتی از متنتاريخچه :پسته گي...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بیماریهای ویروسی گیاهان جالیزی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بیماریهای ویروسی گیاهان جالیزیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 25پاورپوینت کامل و آماده ارائهقسمتی از متن1- ويروس پيچيدگي برگ چغندر روی جالیز Curly top virus (CTV)CTV ا ز لحاظ اقتصا...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بیماری بلاست برنج

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بیماری بلاست برنجفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 32پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:قسمتی از متنمقدمهپس از گندم ، برنج مهمترین محصول زراعی به حساب می آ ید و نقش مهمی درتغذیه...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنج ديم

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت برنج ديمفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 30پاورپوینت کامل و آماده ارائهقسمتی از متنمقدمهبرنج يكي از اصلي ترين منابع تامين نيازهاي غذايي انسان بوده كه پس از گندم مهمترين محصول زراعي محسو...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اكولوژی گندم

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت اكولوژي گندمفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 22پاورپوینت کامل و آماده ارائهقسمتی از متنمقدمه و اهميت اقتصادي گندم:گندم معمولي (T.aestivum L.em.Tell) در محدوده وسيعي از شرايط آب و هو...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اکولوژی برنج

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت اکولوژی برنجفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 21پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:قسمتی از متنمقدمه،مبداء اوليه برنج:نام برنج از زبان هندي گرفته شده است كه به آن اريسي (Arisi) ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اقتصاد گوسفنداری

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت اقتصاد گوسفنداریفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 25پاورپوینت کامل و آماده ارائهقسمتی از متنمقدمه:از مهمترین عواملی که پیشرفت در هر فعالیت تولیدی و اقتصادی را تضمین می کند، تلفیق دانست...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آفات مهم گیاهی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آفات مهم گیاهیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 49پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:مگس خربزهكرم به Quince mothEuzophera bigellaکرم سیبشته سیاه باقالاو...قسمتی از...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصلاح آفتابگردان زراعی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت اصلاح آفتابگردان زراعيفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 24پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:ويژگي هاي گلدورگ گيري مصنوعي وخود گرده افشانيدورگ گيري طبيعياهداف اصول اصلاح و د...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی