فایل های دسته بندی کشاورزی

پاورپوینت تأثیر عوامل محیطی بر رشد و نمو سبزی ها

پاورپوینت تأثیر عوامل محیطی بر رشد و نمو سبزی ها قابل ویرایش 16 اسلاید قسمتی از اسلایدها: فتوسنتز و رشد و نمو گیاهان تحت تأثیر عوامل ژنتیكی و محیطی است. هر گیاهی خصوصیات ژنتیكی خود را از والدین خود به ارث می‌برد. اما عوامل محیطی نیز با توجه به نوع آب و هوای منطقه، زمان كشت و نحوه انجام عملیات

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پیوند در کدوئیان

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت پیوند در کدوئیانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 28 پاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:مقدمهخسارات ناشی از کشت متوالیاهداف پیوندمزایای استفاده از پیوندگونه ها و پایه های ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آفات انباری

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت آفات انباریفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 30 پاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:مقدمه اهمیت آفات انباری در جهان و ایرانپروانه آرد Anagasta(Ephestia) Kuehniella Z.شبپره خ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گیاه بادیان رومی

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت گیاه بادیان رومیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 19 پاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:مشخصات گیاهشناسیخاستگاه و مناطق پراکنشمواد مؤثرهمحل تجمع اسانسخواص داروییعملكرد...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گیاه زنیان

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت گیاه زنیانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 19 پاورپوینت کامل و آماده ارائه قسمتی از متن:نام گیاه: زنیاننام علمی : Carum copticumگیاهی یکساله و علفی ازخانواده چتریان میباشد.که میوه آن...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خواص دارویی شیرین بیان

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت خواص دارویی شیرین بیانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 43 پاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:مقدمه ای درباره شیرین بیانخصوصیات گیاهشناسی شیرین بیانخصوصیات مورفولوژیکیریشه...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زيره سياه

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت زيره سياهفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 25 پاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:شناسنامهگیاهشناسینیاز اکولوژیکیتاریخ و فواصل کاشتدامنه انتشارو...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معرفی گیاه زیره سبز

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت معرفی گیاه زیره سبز فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 30 پاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:نام علمی گیاهشناسی پراکنشنیازهای اکولوژیکیکاشت ، داشت ، برداشتتناوب زراعیو...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فیزیولوژی درختان میوه

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت فیزیولوژی درختان میوهفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 113 پاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:مقدمهرشد و نمو درختان ميوه ( اندامهای هوايی و زيرزميني)توليد، انتقال و توزيع کربوهي...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ماشین های کشاورزی

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت ماشین های کشاورزیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 343 پاورپوینت کامل و آماده ارائه قسمتی از متن:موتور و ماشینموتور وسیله‌ایست كه بتواند توان یا قدرت تولید نماید. برای انجام این ك...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معرفی گیاه ماریتیغال

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت معرفی گیاه ماریتیغالفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 30 پاورپوینت کامل و آماده ارائه قسمتی از متن:نام گیاه : ماریتیغالSilybum marianum نام علمیAsteraceae خانوادهتحقیقات...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گل ساعتی

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت گل ساعتیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 31 پاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:نام علمیانواع طبقه بندی گل ساعتیخصوصیات گیاهشناسیپراکنش گل ساعتیمواد موثرهنیاز اکولوژیکی...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 613