فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پاورپوینت در مورد بازاریابی تلفنی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بازاریابی تلفنیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 19پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:چکیدهمقدمهبازاریابی تلفنیو...قسمتی از متنیکی از تاکتیک های مهم متقاعد کردن ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزشیابی شایستگی کارکنان

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ارزشیابی شایستگی کارکنانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 46پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:•تعاریف ، مفاهیم واهداف ارزشیابی کارکنان .•معیارهای مورد نظر در ارزشیابی کارکنان.•عوامل ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت رفتار سازمانی پیشرفته

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت رفتار سازمانی پیشرفتهفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 33پاورپوینت کامل و آماده ارائهقسمتی از متن:کلمه فرهنگ ابتدا در بین علوم مردم شناسی به کار رفت و به صورت علمی اولین بار توسط تایلر ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انواع مدل های فرآیند

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت انواع مدل های فرآیندفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 40پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:مدل های فرآیندنگاه سریعیک مدل کلی فرآیندبرای یک نرم افزار کوچکبرای یک نرم افزار بزرگ و پ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نظام جمع و جنگ افزار شناسی

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت نظام جمع و جنگ افزار شناسيفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 36پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:نظم چيست و چه تأثيری در کارها دارداز جلو نظام يعنی چهسير تحول ابزارها جنگی و شناخت ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مقدمه ای بر خطای دید

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر خطای دیدفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 10پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:پله پایان ناپذیرپایین یا بالابنای تاریخیستاره چرخانامواج خروشان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مفهوم بازی های پرورشی

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت مفهوم بازی های پرورشیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 46پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمهمفهوم رشد و تكاملاهمیت مطالعه رشدمهارت حرکتی و مهارت ورزشیمفاهيم حوزه پرورش حرك...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ضرورت پژوهش های دانش آموزی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ضرورت پژوهش های دانش آموزیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 43پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:هدفتعریف پژوهشمراحلدسته بندی مسائلدسته بندی راه حل هاگزارش نتایج پژوهشملاکها...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سفره هفت سین

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت سفره هفت سینفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 17پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:شرط های هفت سیناجزای هفت سیندیگر اجزای سفرهو...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی