فایل های دسته بندی تربیت بدنی - صفحه 1

پاورپوینت تغذیه ورزشی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تغذیه ورزشیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 18پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:شش مادۀ مغذی اصلیرژیم غذایی ورزشکارانانرژی مورد نیاز ورزشکارانهفت قانون صحیح خوردنچه اندازه بای...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مفاهیم حرکت شناسی زانو

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مفاهیم حرکت شناسی زانوفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 49پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:مفصل زانواستخوان هامفاصلحرکاتعضلاتعضلات چهارسرو...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بیومکانیک عضله مخطط

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بیومکانیک عضله مخططفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 32پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:کارکرد وانواع بافت های عضلانیعضله مخططروابط پایه ای در مکانیک عضلانیرابطه بین نیرو و طول...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد ورزش شنا

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ورزش شنافرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 18تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:شناخصوصیات و ویژگی هافواید شنادستگاه تنفسیمضرات شناقارچ هاانواع...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مواد نیروزا در ورزش

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مواد نیروزا در ورزشفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 22تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:تعریف ماده نیروزاال- کارنی تینمهم ترین منابع غذایی کارنی تین...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تحلیل بیومکانیکی دوی سرعت

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تحلیل بیومکانیکی دوی سرعتفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 15تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:انواع استارت در دوی سرعتشروع دوی سرعت با تنه خمعوامل موثر ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با ژیمناستیک

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت آشنایی با ژیمناستیکفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 57تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:ژیمناستیکدرباره ژیمناستیکتعریف مهارتمردانحرکات زمینیزنان...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 107تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:ریشه مبانیمفاهیم و عناصربازیورزشتربیت بدنیورزش های را...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت رشد و تکامل طولانی مدت ورزشکار

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت رشد و تکامل طولانی مدت ورزشکارفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 53تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:مفهوم تمرین پذیریمدل تخصصی ورزشهای زود هنگامتمرین برا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی