فایل های دسته بندی زمین شناسی - صفحه 1

پاورپوینت تاریخچه زمین

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تاریخچه زمینفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 13پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:علوم زمینسنگ های رسوبیفعّالیّتفسیلتاریخچه ی جان دارانخزندگانتغییر خشکی ها و دریاها

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تاریخ گذشته زمین

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تاریخ گذشته زمینفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 13پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:سنگ های رسوبیفسیل هاسیرپیدایش موجودات زنده در دریاسیر پیدایش موجودات زنده در خشکیو...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی دوران زمین شناسی

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت بررسی دوران زمین شناسیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 36پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمهپرکامبرینپالئوزوئیکمزوزوئیکسنوزوئیکو...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی انرژی زمین گرمایی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بررسی انرژی زمین گرماییفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 26تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:نیروگاه-ژئوترمال-درچینکاربردهاي انرژي زمين گرماييانواع است...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مفاهیم هوازدگی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مفاهیم هوازدگیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 13پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:هوازدگی چیست ؟هوازدگی مکانیکیعوامل موثر بر هوازدگی مکانیکیهوازدگی شیمیاییانواع تخریب شیمیایی...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مخاطرات طبیعی زمین

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت مخاطرات طبیعی زمینفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 75پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:انواع مخاطرات زمين و بلايابلاياي طبيعي رايجزمين لرزه چيست؟انواع زمين لرزهنمایی از انواع ز...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شناخت انواع سنگ ها

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شناخت انواع سنگ هافرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 32پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:سنگهاسه گروه اصلیروشهای تشکیل سنگهای رسوبیفسيل چيستچرخه سنگ هاچگونگی تولید بر اثر واكنش ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد زئولیت

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت زئولیتفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 19پاورپوینت کامل و آماده ارائهقسمتی از متنزئولیت:زئولیت ها گروه بسیار بزرگی از سیلسکاتهای آبدار را با شباهتهای زیادی از نظر ترکیب همراهان و نحوه رخدا...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی فرسایش خاکهای شور و سدیمی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بررسی فرسایش خاکهای شور و سدیمیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 29پاورپوینت کامل و آماده ارائهقسمتی از متنگسترش خاکهای شور و سدیمیخاکهای شور وسدیمی در جهان :آبهای موجود در کره زمین ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی