فایل های دسته بندی فیزیک - صفحه 1

پاورپوینت تشخیص هویت با تحلیل تصاویر عنبیه چشم

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تشخیص هویت با تحلیل تصاویر عنبیه چشمفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 31پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمه و اشاره به بیومتریکتعریف علم بیومتریکانواع بیومتریکبیومتریکهای فیز...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پرتو آلفا

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت پرتو آلفافرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 29پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمهتاریخچهویژگیهاآشکارسازیکاربرد در صنعتاثرات بیولوژیکینحوه حفاظتو...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پراش اشعه ایکس

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت پراش اشعه ایکسفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 14پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:‌فهرستپراش اشعه ایکسقانون براگبلور شناسي با روش پودريروش دبای شررروش تفرق سنجی یا دیفرکت...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی واکنش های هسته ای

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بررسی واکنش های هسته ایفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 55پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:ساختمان و خصوصیات هستهحالت هاي اتممدلهاي هسته ايانرژي پيوند هسته‌ايپايداری هستهتاري...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آزمون کشش اجسام

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت آزمون کشش اجسامفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 20پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:آزمون کششخواص کششیتنش-کرنش حقیقیبرجهندگی و چقرمگیو...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مبانی ستاره شناسی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مبانی ستاره شناسیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 21پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:ستاره شناسی در دنیای باستانتحقیقات ستاره شناسی امروزمطالعات بنیادیمطالعات کاربردیانتقال...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت موازنه انرژی در سیستم های باز

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت موازنه انرژی در سیستم های بازفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 66پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:کوییزصورتهای انرژی جنبشی درونی مولکولها گازدمای وارونگیظرفیت گرمایی در فشار ث...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مقدمه ای بر اندازگیری دما

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر اندازگیری دمافرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 60پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمه ای بر اندازگیری دماتاریخچه دماسنجتعریف دماروش‌های خاص اندازه‌گیری دماجبران جر...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معادلات پرواز

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت معادلات پروازفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 68پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:ضریب پسانسبت منظری بالنسبت باریک شوندگی بالمعادلات حركتنيروي رانش براي پرواز بدون شتابنيروي ر...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی