فایل های دسته بندی فیزیک

پاورپوینت فیزیک سنجش از دور

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت فیزیک سنجش از دورفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 50 پاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:تعریف سنجش از دوراهمیت سنجش از دورتاریخچهمنابع انرژی سنجش از دورتعامل اتمسفر با تا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تشخیص هویت با تحلیل تصاویر عنبیه چشم

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تشخیص هویت با تحلیل تصاویر عنبیه چشمفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 31پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمه و اشاره به بیومتریکتعریف علم بیومتریکانواع بیومتریکبیومتریکهای فیز...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پرتو آلفا

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت پرتو آلفافرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 29پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمهتاریخچهویژگیهاآشکارسازیکاربرد در صنعتاثرات بیولوژیکینحوه حفاظتو...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پراش اشعه ایکس

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت پراش اشعه ایکسفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 14پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:‌فهرستپراش اشعه ایکسقانون براگبلور شناسي با روش پودريروش دبای شررروش تفرق سنجی یا دیفرکت...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی واکنش های هسته ای

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بررسی واکنش های هسته ایفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 55پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:ساختمان و خصوصیات هستهحالت هاي اتممدلهاي هسته ايانرژي پيوند هسته‌ايپايداری هستهتاري...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آزمون کشش اجسام

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت آزمون کشش اجسامفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 20پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:آزمون کششخواص کششیتنش-کرنش حقیقیبرجهندگی و چقرمگیو...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مبانی ستاره شناسی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مبانی ستاره شناسیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 21پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:ستاره شناسی در دنیای باستانتحقیقات ستاره شناسی امروزمطالعات بنیادیمطالعات کاربردیانتقال...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت موازنه انرژی در سیستم های باز

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت موازنه انرژی در سیستم های بازفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 66پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:کوییزصورتهای انرژی جنبشی درونی مولکولها گازدمای وارونگیظرفیت گرمایی در فشار ث...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مقدمه ای بر اندازگیری دما

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر اندازگیری دمافرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 60پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمه ای بر اندازگیری دماتاریخچه دماسنجتعریف دماروش‌های خاص اندازه‌گیری دماجبران جر...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معادلات پرواز

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت معادلات پروازفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 68پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:ضریب پسانسبت منظری بالنسبت باریک شوندگی بالمعادلات حركتنيروي رانش براي پرواز بدون شتابنيروي ر...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طبیعیات یا فیزیک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مطالعه طبیعیات یا فیزیکفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 28پاورپوینت کامل و آماده ارائهچکیده محتوای فایلبحث و مطالعه طبیعیات در جهان اسلام عموما با پیروی از روش ارسطویی صورت می گرفت . بی...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدل سازی معادلات با نرم افزار لیزرل

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مدل سازی معادلات با نرم افزار لیزرلفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 48پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمهتعریف مدل سازی معادلات ساختاریکاربرد مدل سازی معادلات ساختاریرویکرد مد...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 86