فایل های دسته بندی علوم آزمایشگاهی

پاورپوینت موش ها و خصوصیات آناتومیکی آن

پاورپوینت موش,دانلود پاورپوینت موش,پاورپوینت درباره موش,پاورپوینت آناتومی موش,دانلود پاورپوینت آناتومی موش,پاورپوینت درباره آناتومی موش

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انگل تنیا سولیوم (کرم نواری خوک)

پاورپوینت انگل تنیا سولیوم,دانلود پاورپوینت انگل تنیا سولیوم,پاورپوینت درباره انگل تنیا سولیوم,پاورپوینت کرم نواری خوک,دانلود پاورپوینت کرم نواری خوک,

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با انگل دیفیلوبوتریوم لاتوم

پاورپوینت انگل دیفیلوبوتریوم لاتوم,دانلود پاورپوینت انگل دیفیلوبوتریوم لاتوم,پاورپوینت درباره انگل دیفیلوبوتریوم لاتوم,پاورپوینت کرم نواری پهن,دانلود پاورپوینت کرم نواری پهن

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با انگل سیستی سرکوزیس

پاورپوینت انگل سیستی سرکوزیس,دانلود پاورپوینت انگل سیستی سرکوزیس,پاورپوینت درباره انگل سیستی سرکوزیس,,,,,,,,

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مصور آموزش مورفولوژی RBC

پاورپوینت مورفولوژی RBC ,دانلود پاورپوینت مورفولوژی RBC,پاورپوینت درباره مورفولوژی RBC,پاورپوینت مورفولوژی اریتروسیت ها,دانلود پاورپوینت مورفولوژی اریتروسیت ها

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزشی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا یا HPLC

پاورپوینت کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا,دانلود پاورپوینت کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا,پاورپوینت درباره کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا,پاورپوینت HPLC ,دانلود پاورپوینت HPLC ,پاورپوینت درباره HPLC

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با تنظیم دستگاه تنفس مصنوعی

پاورپوینت تنفس مصنوعی,پاورپوینت دستگاه تنفس مصنوعی,پاورپوینت دستگاه ونتیلاتور ,دانلود پاورپوینت دستگاه ونتیلاتور

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با کرم شناسی پزشكی

پاورپوینت کرم شناسی پزشكی,دانلود پاورپوینت کرم شناسی پزشكی,پاورپوینت درباره کرم شناسی پزشكی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با کروماتوگرافی گازی

پاورپوینت در مورد کروماتوگرافی گازی ,پاورپوینت کروماتوگرافی گازی ,دانلود پاورپوینت کروماتوگرافی گازی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزشی درس ميكروبیولوژی عمومی

پاورپوینت میکروبیولوژی عمومی,پاورپوینت درس میکروبیولوژی عمومی,پاورپوینت کتاب میکروبیولوژی عمومی,دانلود پاورپوینت میکروبیولوژی عمومی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با نکات ایمنی در آزمایشگاه

پاورپوینت ایمنی در ازمایشگاه شیمی,پاورپوینت اصول ایمنی در آزمایشگاه

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزشی طبقه بندی و تشخیص انگل ها

پاورپوینت انگل ها,دانلود پاورپوینت انگل ها,پاورپوینت درباره انگل ها

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 74