فایل های دسته بندی پایه هشتم - صفحه 1

پاورپوینت درس دوازدهم پیامهای آسمان پایه هشتم - ارزش کار

پاورپوینت درس دوازدهم پیامهای آسمان پایه هشتم دوره اول متوسطه - ارزش کار تعداد اسلاید : 19 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس یازدهم پیامهای آسمان پایه هشتم - آفت های زبان

پاورپوینت درس یازدهم پیامهای آسمان پایه هشتم دوره اول متوسطه - آفت های زبان تعداد اسلاید : 20 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دهم پیامهای آسمان پایه هشتم - دو سرمایه گرانبها

پاورپوینت درس دهم پیامهای آسمان پایه هشتم دوره اول متوسطه - دو سرمایه گرانبها تعداد اسلاید : 15 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس نهم پیامهای آسمان پایه هشتم - تدبیر زندگانی

پاورپوینت درس نهم پیامهای آسمان پایه هشتم دوره اول متوسطه - تدبیر زندگانی تعداد اسلاید : 11 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس هشتم پیامهای آسمان پایه هشتم - نشان ارزشمندی

پاورپوینت درس هشتم پیامهای آسمان پایه هشتم دوره اول متوسطه - نشان ارزشمندی تعداد اسلاید : 10 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس هفتم پیامهای آسمان پایه هشتم - یک فرصت طلایی

پاورپوینت درس هفتم پیامهای آسمان پایه هشتم دوره اول متوسطه - یک فرصت طلایی تعداد اسلاید : 38 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوم جلسه دوم قرآن پایه هشتم

پاورپوینت درس دوم جلسه دوم قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه - تعداد اسلاید : 21 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوم جلسه اول قرآن پایه هشتم

پاورپوینت درس دوم جلسه اول قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه - تعداد اسلاید : 17 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت الدرس العاشر عربی پایه هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت الدرس العاشر (اَلْمَراقِدُ الدّینیَّةُ) درس 10 عربی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 25 پوشش کامل درس به همراه معنای متن، پاسخ فعالیت ها و تمرینات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی