فایل های دسته بندی پایه نهم

پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایه نهم - نهاد حکومت

پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایه نهم - نهاد حکومت تعداد اسلاید : 15 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم ریاضی پایه نهم عبارت های جبری

پاورپوینت فصل پنجم ریاضی پایه نهم - عبارت های جبری تعداد اسلاید : 95 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی حل و توضیح تمامی فعالیت های این فصل به طور کامل بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هشتم ریاضی پایه نهم حجم و مساحت

پاورپوینت فصل هشتم ریاضی پایه نهم - حجم و مساحت تعداد اسلاید : 99 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی حل و توضیح تمامی فعالیت های این فصل به طور کامل بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفتم ریاضی پایه نهم عبارت های گویا

پاورپوینت فصل هفتم ریاضی پایه نهم - عبارت های گویا تعداد اسلاید : 122 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی حل و توضیح تمامی فعالیت های این فصل به طور کامل بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم ریاضی پایه نهم خط و معادله های خطی

پاورپوینت فصل ششم ریاضی پایه نهم - خط و معادله های خطی تعداد اسلاید : 119 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی حل و توضیح تمامی فعالیت های این فصل به طور کامل بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم ریاضی پایه نهم توان و ریشه

پاورپوینت فصل چهارم ریاضی پایه نهم - توان و ریشه تعداد اسلاید : 116 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی حل و توضیح تمامی فعالیت های این فصل به طور کامل بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت الدرس الثانی درس 2 عربی پایه نهم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت الدرس الثانی (اَلْعُبورُ الْمِنُ) درس 2 عربی پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 32 پوشش کامل درس به همراه معنای متن، پاسخ فعالیت ها و تمرینات

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت الدرس الثالث درس 3 عربی پایه نهم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت الدرس الثالث ( جِسْرُ الصَّداقَةِ) درس 3 عربی پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 34 پوشش کامل درس به همراه معنای متن، پاسخ فعالیت ها و تمرینات

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت الدرس الرابع درس 4 عربی پایه نهم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت الدرس الرابع (اَلصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ) درس 4 عربی پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 31 پوشش کامل درس به همراه معنای متن، پاسخ فعالیت ها و تمرینات

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت الدرس الخامس درس 5 عربی پایه نهم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت الدرس الخامس (اَلرَّجاءُ) درس 5 عربی پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 32 پوشش کامل درس به همراه معنای متن، پاسخ فعالیت ها و تمرینات

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت الدرس السادس درس 6 عربی پایه نهم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت الدرس السادس (تَغييرُ الْحَياةِ) درس 6 عربی پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 26 پوشش کامل درس به همراه معنای متن، پاسخ فعالیت ها و تمرینات

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت الدرس السابع درس 7 عربی پایه نهم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت الدرس السابع (ثَمَرَةُ الْجِدِّ) درس 7 عربی پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 29 پوشش کامل درس به همراه معنای متن، پاسخ فعالیت ها و تمرینات

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 496