فایل های دسته بندی دوازدهم انسانی

پاورپوینت انقلاب مشروطه ايران تاریخ دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت انقلاب مشروطه ايران درس 5 تاریخ دوازدهم انسانیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 57منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جنگ جهانی اول و ايران تاریخ دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت جنگ جهانی اول و ايران درس 6 تاریخ دوازدهم انسانیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 42منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیقسمتی از متن:جنگ جهانی اول (1914-   1918م/ 1293ـ1297ش) که با عنوان های جنگ بین...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ايران در دوره حكومت رضاشاه تاریخ دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ايران در دوره حكومت رضاشاه درس 7 تاریخ دوازدهم انسانیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 31منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بص...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن تاریخ دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن درس 8 تاریخ دوازدهم انسانیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 56منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیقسمتی از متن:حدود 21سال پساز پايان جنگ جهاني اول،بار ديگر جهان گرفتا...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نهضت ملی شدن صنعت نفت ايران تاریخ دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت نهضت ملی شدن صنعت نفت ايران درس 9 تاریخ دوازدهم انسانیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 37منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیقسمتی از متن:نهضت ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28مرداد 1332دو رویداد مهم ...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انقلاب اسلامی تاریخ دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت انقلاب اسلامی درس 10 تاریخ دوازدهم انسانیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 45منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیقسمتی از متن:زمینه های سلطۀ آمریکا بر ایراندر سال های پس از کودتای 28مرداد 1332...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استقرار و تثبيت نظام جمهوری اسلامی تاریخ دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت استقرار و تثبيت نظام جمهوری اسلامی درس 11 تاریخ دوازدهم انسانیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 32منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیقسمتی از متن:پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با فرمان و تأکید امام خ...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جنگ تحمیلی و دفاع مقدس تاریخ دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت جنگ تحمیلی و دفاع مقدس درس 12 تاریخ 3 دوازدهم انسانیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 31منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیقسمتی از متن: جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه ایران و دفاع مقدس ایرانیان د...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار تاریخ دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار درس 4 تاریخ دوازدهم انسانیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 25منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیبا توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و...

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سياست و حكومت در عصر قاجار تاریخ دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت سياست و حكومت در عصر قاجار درس 3 تاریخ دوازدهم انسانیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 38منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصو...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ايران و جهان در آستانه دوره معاصر تاریخ دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت ايران و جهان در آستانه دوره معاصر درس 2 تاریخ دوازدهم انسانیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 54منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیبا توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتا...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تاريخ نگاری و منابع دوره معاصر تاریخ دوازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت تاريخ نگاری و منابع دوره معاصر درس 1 تاریخ دوازدهم انسانیفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 27منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را...

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 204