فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت

پکیج 16 طرح کارآفرینی کشاورزی ، دامپروری و صنایع وابسته

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي باغداری و پرورش میوه جات طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش کرم ابریشم طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش گاو شیری 20 راس طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش گاو شیری 50 راس طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش و نگهداري زنبور عسل طرح توجيهي احداث باغ پسته طرح ت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح های پیشنهادی موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر

عنوان پروپوزال کشاورزی طرح های تحقیقاتی نیشکر طرح های تحقیقاتی مکانیزاسیون طرح های تحقیقاتی زراعت طرح های تحقیقاتی آبیاری طرح های تحقیقاتی گیاهپزشکی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 2