فایل های دسته بندی پایه چهارم - صفحه 1

پاورپوینت سوره یوسف، سوره نبا درس 14 قرآن چهارم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره یوسف، سوره نبا درس 14 قرآن پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 17

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سوره نمل، سوره جمعه درس 13 قرآن چهارم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره نمل، سوره جمعه درس 13 قرآن پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 19 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم و سوم) به همراه صوت آیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سوره آل عمران، سوره محمد درس 12 قرآن چهارم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره آل عمران، سوره محمد درس 12 قرآن پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 21 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم و سوم) به همراه صوت آیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سوره ملک، سوره طه درس 11 قرآن چهارم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره ملک، سوره طه درس 11 قرآن پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 18 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم و سوم) به همراه صوت آیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سوره بقره، سوره فتح درس 9 قرآن چهارم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره بقره، سوره فتح درس 9 قرآن پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 18 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم و سوم) به همراه صوت آیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سوره هود، سوره قاف درس 10 قرآن چهارم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره هود، سوره قاف درس 10 قرآن پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 17 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم و سوم) به همراه صوت آیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سوره اسرا علامت مد درس 6 قرآن چهارم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره اسرا علامت مد درس 6 قرآن پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 18 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم و سوم) به همراه صوت آیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سوره آل عمران، سوره دخان درس 8 قرآن چهارم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره آل عمران، سوره دخان درس 8 قرآن پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 19 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم و سوم) به همراه صوت آیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با خط قرآن کریم، سوره نحل، شوری درس 7 قرآن چهارم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت آشنایی با خط قرآن کریم، سوره نحل، شوری درس 7 قرآن پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 23 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم و سوم) به همراه صوت آیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی