فایل های دسته بندی پایه ششم - صفحه 1

دانلود پاورپوینت سوره صف، رطب خورده منع رطب کی کند، همه تسبیح گوی او درس 14 قرآن ششم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره صف، رطب خورده منع رطب کی کند، همه تسبیح گوی او درس 14 قرآن پایه ششم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 22 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم، سوم و چهارم) به همراه صوت آیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سوره حشر، سوره ممتحنه، خدای تصویرگر درس 13 ششم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره حشر، سوره ممتحنه، خدای تصویرگر درس 13 قرآن ششم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 19 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم، سوم و چهارم) به همراه صوت آیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سوره مجادله، حزب الله پیروز است درس 12 قرآن ششم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره مجادله، حزب الله پیروز است درس 12 قرآن پایه ششم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 23 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم، سوم و چهارم)

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سوره حدید، سوره مجادله، مادر فلزات درس 11 قرآن ششم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره حدید، سوره مجادله، مادر فلزات درس 11 قرآن پایه ششم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 23 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم، سوم و چهارم) به همراه صوت آیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سوره حدید، تولدی دیگر درس 10 قرآن ششم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره حدید، تولدی دیگر درس 10 قرآن پایه ششم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 22 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم، سوم و چهارم) به همراه صوت آیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت یادآوری، نماز در قرآن، سوره انفال درس 1 قرآن ششم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت یادآوری، نماز در قرآن، سوره انفال درس 1 قرآن پایه ششم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 29 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم، سوم و چهارم) به همراه صوت آیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سوره واقعه، آب و آبادانی درس 9 قرآن ششم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره واقعه، آب و آبادانی درس 9 قرآن پایه ششم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 18 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم، سوم و چهارم) به همراه صوت آیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سوره الرحمان، مردان پارسی درس 8 قرآن ششم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره الرحمان، مردان پارسی درس 8 قرآن پایه ششم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 19

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت شق القمر، سوره قمر، نظم در آفرینش درس 7 قرآن ششم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت شق القمر، سوره قمر، نظم در آفرینش درس 7 قرآن پایه ششم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 24 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم، سوم و چهارم) به همراه صوت آیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی