فایل های دسته بندی پایه اول - صفحه 1

دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم و بنویسیم

دانلود بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم و بنویسیم نوع فایل : Word تعداد صفحات : 30 فهرست و پیشگفتار پيشگفتار : تعليم و تربيت،بدون استفاده از زبان غير ممكن است. زبان تنها وسيله مؤثر در فرآيند آموزش و پرورش است. بدون زبان ،ارتباطي بين افراد جامعه بر قرار نمي شود و بدون ا

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 1 فارسی پایه اول دبستان

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت درس 1 فارسی پایه اول دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 16 پوشش کامل درس

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اَ-َ د - مهربان تر از مادر درس 2 فارسی پایه اول دبستان

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت اَ-َ د - مهربان تر از مادر درس 2 فارسی پایه اول دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 18 پوشش کامل درس

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت م- س سـ درس 3 فارسی پایه اول دبستان

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت م- س سـ درس 3 فارسی پایه اول دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 19 پوشش کامل درس

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت او و- تـ ت درس 4 فارسی پایه اول دبستان

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت او و- تـ ت درس 4 فارسی پایه اول دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 20

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ر- نـ ن - زردآلو درس 5 فارسی پایه اول دبستان

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت ر- نـ ن - زردآلو درس 5 فارسی پایه اول دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 23 پوشش کامل درس

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ایـ یـ ی اى – ز- ای ایران درس 6 فارسی پایه اول دبستان

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت ایـ یـ ی اى – ز- ای ایران درس 6 فارسی پایه اول دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 24پوشش کامل درس پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس ک...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اِ ﻪ ه- ﺷ ش درس 7 فارسی پایه اول دبستان

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت اِ ﻪ ه- ﺷ ش درس 7 فارسی پایه اول دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 16 پوشش کامل درس پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس فو...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت یـ ی – اُ - ُ درس 8 فارسی پایه اول دبستان

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت یـ ی – اُ - ُ درس 8 فارسی پایه اول دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 17 پوشش کامل درس

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی