فایل های دسته بندی پایه ششم - صفحه 1

دانلود پاورپوینت سوره ق، سوره ذاریات، گسترش آسمان درس 5 قرآن ششم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره ق، سوره ذاریات، گسترش آسمان درس 5 قرآن پایه ششم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 24 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم، سوم و چهارم) به همراه صوت آیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 17 هدیه های آسمان پایه ششم دانش آموز نمونه

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت دانش آموز نمونه درس 17 هدیه های آسمان پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 16 هدیه های آسمان پایه ششم زيارت

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت زيارت درس 16 هدیه های آسمان پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 23

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 14 هدیه های آسمان پایه ششم راز موفقيت

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت راز موفقيت درس 14 هدیه های آسمان پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 24

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 13 هدیه های آسمان پایه ششم عيد مسلمانان

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت عيد مسلمانان درس 13 هدیه های آسمان پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 12 هدیه های آسمان پایه ششم سفرهای با برکت

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت سفرهای با برکت درس 12 هدیه های آسمان پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس یازدهم هدیه های آسمان پایه ششم راه تندرستی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت راه تندرستی درس 11 هدیه های آسمان پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 26

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 10 هدیه های آسمان پایه ششم آداب زندگی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت آداب زندگی درس 10 هدیه های آسمان پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 24

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 9 هدیه های آسمان پایه ششم جهان ديگر

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت جهان ديگر درس 9 هدیه های آسمان پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 24

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی